استفتاء از مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید عبدالجواد علم الهدی

 

مسئله شماره سه

مسئله:


شستن لباس نجس و لبـاس کثیـف با ماشین لبـاس شـویـی


حکمش در چیست ؟

جواب :


آن است که لباس شـویی ها دودستـه اند آنهـایی که سـطلی


هستند اینها مطلق هر نجـسی که رفـت عین نجـس که در آن


نباشد پاک است و هیـچ حرفی در آن نیست.


قسم دوم لباس شویی هایی که در از جلو باز می شـود است


به مناسبت که آب قطـع و وصل می شود اگر به طـوری باشد


هیچ آثاری از رنگ ، بو و عین نجاست نباشد شرعا پاک است.


زیرا به آب جاری وصل است اما اگر آثاری از نجـاسـات باشد


باید دوباره آن را آب بکشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گالری تصاویر